Bán chung cư green house Chung cư Green House: Hợp đồng mẫu
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hợp đồng mẫu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hợp đồng mẫu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Hợp đồng mẫu chung cư Green House

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số:………… /HĐMB - HUDLAND – GREENHOUSE


Căn cứ:

1.          Luật đất đai ngày 26/11/2003 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
2.          Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
3.                  Luật nhà ở ngày 29/11/2005 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; 
4.                  Luật kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản; 
5.                  Thông tư số 01/2009/TT – BXD ngày 25/02/2009 quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở.