Bán chung cư green house Chung cư Green House: Thiết kế căn hộ A chung cư Green House

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Thiết kế căn hộ A chung cư Green House

Thiết kế căn hộ A tòa Gh5 và Gh6 chung cư Green House.
Diện tích căn hộ : 91,06m2 gồm các căn 01 và 06
Các hướng chính Tây Bắc - Đông Nam

Thiết kế căn hộ A tòa Gh5 và Gh6 chung cư Green House.
Thiết kế căn hộ A tòa Gh5 và Gh6 chung cư Green House.


Chi tiết căn hộ A chung cư Green House
Chi tiết căn hộ A chung cư Green House
Chi tiết căn hộ A


Chỉ tiêu căn hộ A chung cư Green House
Chỉ tiêu căn hộ A chung cư Green House