Bán chung cư green house Chung cư Green House: Thiết kế căn hộ B chung cư Green House

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Thiết kế căn hộ B chung cư Green House

Thiết kế căn hộ B tòa Gh5, Gh6 chung cư Green House.
Diện tích căn hộ : 74,69 m2 gồm các căn 07 và 12.
Các hướng chính : Tây Bắc - Đông Nam

Thiết kế căn hộ B tòa Gh5 , Gh6 chung cư Green House
Thiết kế căn hộ B tòa Gh5 , Gh6 chung cư Green HouseChi tiết căn hộ B chung cư Green House
Chi tiết căn hộ B chung cư Green House

Chỉ tiêu căn hộ B chung cư Green House
Chỉ tiêu căn hộ B chung cư Green House