Bán chung cư green house Chung cư Green House: Tiến độ đóng tiền chung cư Green House

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Tiến độ đóng tiền chung cư Green House

Tiến độ đóng tiền chung cư Green House
Tiến độ đóng tiền chung cư Green House

Đợt 1: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, Bên B thanh toán cho Bên A 50% giá trị hợp đồng tạm tính.

b. Đợt 2: Trong thời gian 02 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên B thanh toán cho bên A thêm 20% giá trị hợp đồng tạm tính.

c. Đợt 3: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có thông báo của Bên A, Bên B thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng (30% giá trị Hợp đồng và toàn bộ phí bảo trì) và nhận bàn giao căn hộ.

Dự kiến quý VI/2015 bàn giao nhà