Bán chung cư green house Chung cư Green House: Thiết kế căn hộ C chung cư Green House

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Thiết kế căn hộ C chung cư Green House

Thiết kế căn hộ C tòa Gh5,Gh6  chung cư Green House
Diện tích căn hộ : 71,95 m2 gồm các căn 02 ,03, 04 ,05
Các hướng chính : Tây Bắc - Tây Nam.

Thiết kế căn hộ C tòa Gh5,Gh6  chung cư Green House
Thiết kế căn hộ C tòa Gh5,Gh6  chung cư Green HouseThiết kế căn hộ C chung cư Green House
Thiết kế căn hộ C chung cư Green House
Chỉ tiêu căn hộ C chung cư Green House
Chỉ tiêu căn hộ C chung cư Green House